جراحی بازسازی فک
جراحی بازسازی فک چگونه انجام می شود؟

جراحی بازسازی فک، فرآیند بازسازی و جایگزین‌کردن بخشی از فک که‌ دچار تحلیل استخوان شده‌است را‌ به عهده دارد. این عمل با استفاده‌ از مواد شبه ‌استخوان یا استخوان برای ایجاد شرایط مناسب قبل از انجام ایمپلنت‌های دندانی و‌ یا سایر ترمیم‌های دندانی و جایگزین کردن دندان از‌ دست رفته، صورت می‌گیرد. همچنین موجب افزایش ارتفاع و عرض استخوان فک و پُر شدن نقایص استخوانی می‌شود. هنگامی که دندان‌های شما سالم و محکم در جای‌ خود قرار گرفته اند، استخوان فک شما نیز سالم و محکم است. اما به هر‌ دلیلی ممکن است، استخوان فک تحلیل رفته و دندان پشتیبانی خود را از‌ دست بدهد و لق شود. پس در نتیجه شما دندان خود را از‌ دست می دهید. مزایای پیوند استخوان فک، پشتیبانی و حفظ سلامت و پایداری دندان بوده که از‌ دو طریق این مسئولیت را بر عهده دارد.

  

ویژگی ها
انواع پیوند استخوان فک
اتوگرافت‌
برداشتن استخوان از نواحی مختلف بدن فرد مانند ساق، لگن و چانه و سپس پیوند دادن آن‌ به استخوان فک.
آلوگرافت‌
اگر فرد تمایل نداشته باشد که از استخوان خودش استفاده شود، می‌توان در آزمایشگاه با فرآوری و استریلیزاسیون استخوان‌های اهدایی دیگران، این روش پیوند را قابل اجرا کرد.
زنوگرافت
در این روش کاربردی و اثبات شده معمولا از استخوان گاو برای پیوند استفاده می‌شود.
فیلم
فیلم جراحی بازسازی فک

به کمک جراحی بارسازی فک می توان آن قسمت از استخوان فک که در اثر عوامل ژنتیک یا به مرور زمان دچار فرسایش شده است را بازسازی کرد و فکی طبیعی را برای فرد بیمار به ارمغان آورد.

مزیت ها
مزیت های جراحی بازسازی فک

پیوند استخوان فک باعث پایداری و کمک به احیای اسکلت استخوان فک برای جراحی ایمپلنت یا ترمیمی می‌شود.

به کمک این جراحی می توان از آسیب بیشتر فک و دندان جلوگیری کرد و در نتیجه کاهش فرسایش و محافظت از فک و دندان را به همراه دارد.

نمونه
نمونه جراحی بازسازی فک